Mocambique

Metraclark (Pty) Ltd

Metraclark, ett helägt Beijer Ref-företag, är södra Afrikas största återförsäljare inom kyla och luftkonditionering, med 34 filialer i regionen.

323 Româo Fernandes Farinha
MZ- Maputo
Mozambique
MD: Jurie Benade

Tel: +25 (8) 21 308 771
Fax: +25 (8) 21 308 769