Metraclark (Pty) Ltd

Metraclark, ett helägt Beijer Ref-företag, är södra Afrikas största återförsäljare inom kyla och luftkonditionering, med 34 filialer i regionen.

Metraclark förser marknaden med ett brett sortiment av system och komponenter för kyl- och luftkonditioneringsindustrin. Företaget har exklusiva distributionsrättigheter för Emersons produkter (Copeland, Alco och Dixell) såväl som för Carriers luftkonditioneringssystem. Tillsammans med koncernens afrikanska tillverkningsföretag, SCM Ref Africa och Recam, produceras högkvalitativa Power Pack-system och värmeväxlare för såväl kommersiell som industriell kyla.

2 Astron Road Denver
Johannesburg, Gauteng
ZA- Johannesburg
South Africa
MD: Jurie Benade

Tel: +27 11 620 0300
Fax: +27 86 299 1558
Hemsida: www.metraclark.co.za

Filial

1

Benoni

Shop 2, Bengate Retail Park Pioneer Road
Benoni
Tel: +27 (0)11 422 3507/9/10
Fax: +27 (0)11 422 3559
2

Bloemfontein

17 Grey St. Hilton
Bloemfontein
Tel: +27 (0)51 430 0733
Fax: +27 (0)51 430 1129
3

Cape Town

9 Milner Road, Table Bay Industrial Park Western Cape 7405
Cape Town
Tel: +27 (0)21 506 3500
Fax: +27 (0)21 511 7446
4

Durban

41 Intersite Avenue Springfield Park
Durban, KZN
Tel: +27 (0)31 263 7000
Fax: +27 (0)31 263 2087
5

East London

22 Brill St Arcadia
East London
Tel: +27 (0)43 722 1820
Fax: +27 (0)43 743 7106
6

Empangeni

30 Bronze St.
Empangeni Rail
Tel: +27 (0)35 787 1861/2
Fax: +27 (0)35 787 1863
7

George

13 Albert St.
George
Tel: +27 (0)44 874 2560/3
Fax: +27 (0)44 874 2600
8

Johannesburg

5 Ivan Seth Rd. Reuven
Johannesburg
Tel: +27 (0)11 681 3900
Fax: +27 (0)11 683 1295
9

Johannesburg

2 Trump St. Selby
Johannesburg
Tel: +27 (0)11 493 4130/40
Fax: +27 (0)11 493 2401
10

Krugersdorp

CNR Rissik & Church St.
Krugersdorp
Tel: +27 (0)11 660 6300
Fax: +27 (0)11 660 6302
11

Midrand

Unit 1 68 Reedbuck Crescent
Corporate Park South, Midrand
Tel: +27 (0)11 314 0481
Fax: +27 (0)11 314 0477
12

Nelspruit

Unit B1. Lavis Complex Bulpin St. Industria
Nelspruit
Tel: +27 (0)13 752 7879
Fax: +27 (0)3 752 7762
13

Paarl

Triangle St. Triangle Industrial Park
Paarl
Tel: +27 (0)21 862 3345
Fax: +27 (0)21 862 8406
14

Pietermaritzburg

Cnr Berg & Thrash
Pietermaritzburg
Tel: +27 (0)33 394 2094/5
Fax: +27 (0)33 342 1333
15

Pinetown

Shop 30, The Power Centre 21 Lannder Rd. New Germany
Pinetown, KZN
Tel: +27 (0)31 705 7040/1
Fax: +27 (0)31 705 7042
16

Polokwane

52 Bok St.
Pietersburg
Tel: +27 (015) 295 5105
Fax: +27 (015) 295 5147
17

Port Elisabeth

200 Kempston Rd North End
Port Elisabeth
Tel: +27 (041) 453 4221
Fax: +29 (041) 453 3221
18

Pretoria

160 Mitchell St
Pretoria West
Tel: +27 (0)12 327 2600
Fax: +27 (0)12 327 3652
19

Pretoria East

Unit 2, 129 Rooiburg, N4 Gateway Park Willow Manor, Ext 65
Pretoria East
Tel: +27 (0)21 803 0197/8
Fax: +27 (0)21 803 0085
20

Randburg

Unit F4, Stijdom Commercial Park
Tungsten St, Randburg
Tel: +27 (0)11 791 1666 / 793 6224
Fax: +27 (0)11 793 6216
21

Rustenburg

Platinum Business Centre, Unit 1 97 Ridder street
Rustenburg, North West
Tel: +27 (0)14 596 5965
Fax: +27 (0)14 596 5964
22

Somerset West

Unit B 5 Julian Way
Somerset West
Tel: +27 (0)21 852 4008
Fax: +27 (0)21 852 3694
23

Upington

5 Vooruit Str Laboria
Upington
Tel: +27 (0)54 331 2165/42
Fax: +27 (0)54 331 2179
24

Vanderbijlpark

Unit 1 & 2 Capital Industrial Park 6 Nikkel Street; CE6
Vanderbijlpark, Gauteng
Tel: +27 (0)16 931 1600/6
Fax: +27 (0)16 931 1664
25

Vredenburg

25 Velddrif Rd the North End Building
Vredenburg
Tel: +27 (0)22 715 4212
Fax: +27 (0)22 715 4703