Ny F-gasförordning

Den  27  Juni, 2014

Inom EU har i april 2014 en ny F-gasförordning kommit.

Inom EU har under våren 2014 en ny F-gasförordning kommit som skärper kraven på avveckling av HFC3-köldmedier med hög växthuspåverkan. F-gasförordningen reglerar även behörigheten för ingrepp i köldmediekretsen för att undvika läckage, allt för att minska utsläppen. Den nya F-gas-förordningen kommer också att reglera importerad mängd köldmedium till EU med en fallande importmängd fram till 2030. Detta för att anläggningsägare ska hinna ställa om valet av köldmedium.

HFC = HydroFluoroCarbons, hög GWP-påverkan

Köldmediers klimatpåverkan mäts i två begrepp, ODP och GWP. Förkortningen ODP står för Ozone Depletion Potential (enhet för att mäta påverkan av ozonskiktet) respektive Global Warming Potential (enhet för att mäta påverkan av växthuseffekten).