SCM Frigo spa

SCM Frigo är Italiens ledande tillverkare av kompletta kylaggregat som till en allt större del är avsedda för naturliga köldmedier som ammoniak och koldioxid.

När det gäller kylsystem baserade på koldioxid är bolaget Europaledande med mer än 1 200 installationer. Som ett led i satsningen på naturliga och miljömässigt hållbara köldmedier har SCM Frigo sedan 2010 även utvecklat ett kylaggregat för ammoniak.

SCM Frigo grundades 1979 och ingår i Beijer Ref sedan 2011. Huvudkontor och tillverkningsenhet finns i Padova.

Strada Zona Industriale 10 di Piove di Sacco
IT-35020 Vigorovea di Sant´Angelo
Italy
MD: Nicola Pignatelli

Tel: +39 0499 705 000
Fax: +39 0499 704 947
E-post: nicola.pignatelli@scmfrigo.com
Hemsida: www.scmfrigo.com