TTC Norge A/S

TTC Norge är en ledande norsk tillverkare av värmeväxlare, kylmedelkylare och batterier. Bolaget är specialiserat att utveckla nya produktionstekniker och är t ex den enda norska tillverkaren av värmeväxlare för värmetransport mellan vätska och luft.

Redan år 1990 var TTC Norge först med att lansera en värmeväxlare med titanrör för luftkylning med havsvatten. Bolagets kunder återfinns inom vitt skilda delar av industrin, som t ex offshore, försvar och energi.

TTC Norge grundades under namnet Contardo 1966 och ingår i Beijer Ref sedan 1998. Huvudkontor och tillverkningsenhet finns i Slitu.

Box 54
NO-1851 Mysen
Norway
MD: Tore Grefslie

Tel: +47 69 84 51 00
Fax: +47 69 89 46 30
E-post: sales@ttc.no
Hemsida: www.ttc.no