Kunder

Beijer Ref har hög ambition att hela tiden leverera system som motsvarar varje kunds unika utmaningar.

Kunder

Beijer Ref har över 50 000 kunder i 31 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Koncernens fem största kunder svarar för endast fem procent av omsättningen.

Kundrelationer

Beijer Ref har hög ambition att hela tiden leverera system som motsvarar varje kunds unika utmaningar. Eftermarknaden svarar för 60-70 procent av försäljningen. Koncernens satsning på effektiva helhetslösningar med högt teknikinnehåll och det faktum att omkring 80 procent av företagets anställda har någon form av kundkontakt skapar långvariga och djupa kundrelationer.

Genom väl utbyggd logistik bestående av filialer, eller närlager, har koncernens kunder nära till ett brett produktsortiment och teknisk rådgivning. Totalt har koncernen nästan 30 centrala logistikcentra och cirka 290 filialer dedikerade till produkter inom kyla och luftkonditionering.

Försäljning

Koncernen har en bred kundbas med stor variation i kundstorlek. Huvuddelen av försäljningen sker till entreprenadföretag och installatörer som även underhåller befintlig utrustning. Det avgörande i Beijer Refs roll som grossist är att tillhandahålla en kostnadseffektiv logistikkedja som inkluderar ett brett sortiment med produkter som uppfyller den lokala marknadens behov.

En majoritet av kunderna är mindre, fristående kylinstallationsfirmor och entreprenadföretag som har stora krav på kort inställelsetid till slutkunder med varierande utrustning. Detta ställer höga krav på Beijer Ref som partner med en lagerhållning som motsvarar den efterfrågan som finns i varje land.

Som en stor aktör förväntas Beijer Ref även kunna svara för teknisk rådgivning kring de produkter och system som koncernen distribuerar. I takt med mer komplexa system blir detta allt mer avgörande i kundernas val av partner.