Kurspåverkande information

Från och med 2016 är s k regulatoriska pressmeddelanden märkta "Kurspåverkande". Med regulatoriska pressmeddelanden avses pressmeddelanden som offentliggörs enligt MAR, svensk lag, börsens regelverk och bolagsstyrningskodens krav.