Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i G & L Beijer AB

Den  29  Juni, 2012

Per den 29 juni 2012 uppgår det totala antalet aktier i G & L Beijer AB till 42 478 230, fördelat på 3 306 240 A-aktier och 39 171 990 B-aktier. Antalet röster uppgår efter ökningen till 72 234 390 stycken.

Anledningen till förändringen är genomförd uppdelning av aktier (split) som inneburit att varje aktie delats upp i två aktier av samma aktieslag, vilket beslutats av årsstämman den 26 april 2012.

Detta är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Malmö den 29 juni 2012

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet