Valberedning utsedd

Den  06  Oktober, 2015

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 7 april 2016.

Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Bernt Ingman (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Muriel Makharine (Carrier)

Peter Rönström (Lannebo Fonder)

Johan Strandberg (SEB’s fonder)

Joen Magnusson (ledamot i Beijer Refs styrelse)

Johan Strandberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Johan Strandberg, SEB’s Fonder, telefon: 08-676 90 00, e-post: johan.strandberg@seb.se eller till info@beijerref.com

Malmö den 6 oktober 2015

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet