CFO slutar på Beijer Ref AB (publ)

Den  13  Januari, 2017

Kurspåverkande

Beijer Refs CFO Jonas Lindqvist, som har varit anställd sedan 2004, har valt att avsluta sin tjänst i Beijer Ref för en motsvarande befattning i ett annat bolag.

Processen att utse en efterträdare har inletts och Jonas Lindqvist fortsätter under uppsägningstiden som CFO i Beijer Ref.

Malmö 13 januari 2017
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017 kl. 16.00 CET.

Ladda ner dokumentet