2018

Okt
04

Valberedning utsedd inför Beijer Ref AB:s årsstämma 2019

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av 5 ledamöter.

Aug
08

Beijer Ref förvärvar ledande spanskt luftkonditioneringsföretag

Beijer Ref AB har förvärvat Lumelco S.A. Affären stärker koncernens ställning inom HVAC-segmentet i Beijer Refs största region Södra Europa.

Jul
11

Beijer Ref slutför bildandet av sitt joint venture 3D Plus

Maj
25

Styrelsen i Beijer Ref AB har beslutat om återköp av egna aktier

Styrelsen i Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 april 2018 fattat beslut om att återköpa egna aktier.

Maj
18

Beijer Ref förvärvar franska HVAC-distributören GH2C

Den svenska kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB har ingått ett avtal om att förvärva tillgångarna i det franska HVAC-distributionsföretaget GH2C.

Maj
04

Beijer Ref slutför förvärvet av Heatcraft Australia

Beijer Ref har slutfört förvärvet av Heatcrafts kylgrossistverksamhet i Australien.

Apr
30

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Ref

Till följd av den aktiesplit (3:1) som årsstämman i Beijer Ref beslutade om den 5 april 2018 har antalet aktier i Beijer Ref ökat med 84 956 460.

Apr
05

Kommuniké från årsstämman 2018

Beijer Ref AB (publ) höll idag den 5 april 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017.

Mar
15

Årsredovisning 2017

Beijer Refs årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Mar
14

Beijer Ref gör stort förvärv i Australien

Kurspåverkande

Beijer Ref har ingått avtal om att förvärva Heatcraft Australia Pty Ltd. Affären innebär att Beijer Ref fördubblar omsättningen i sin region Asia Pacific.

Mar
12

Beijer Ref växer i Storbritannien och Irland tillsammans med Mitsubishi Heavy Industries

Kurspåverkande

Ett joint venture har bildats mellan Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd (MHIAE). Det nya bolaget har skapats eftersom Beijer Ref nu fått rättigheterna att distribuera Mitsubishi Heavy Industries luftkonditionerings- och värmepumpsortiment i Storbritannien och Irland.

Mar
05

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 5 april 2018, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb
22

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att till årsstämman 2018 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Jan
29

Beijer Refs förvärv av Tecsa godkänns av konkurrensmyndigheten i Sydafrika

Kurspåverkande