Beijer Ref genomför förvärv i Australien

Den  28  Januari, 2020

Den globala kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det australiska HVAC-bolaget ACD Trade.

ACD Trade är ett ledande bolag inom HVAC-distribution i Australien med ett 60-tal anställda. Företaget förser marknaden med välkända varumärken och har ett brett produktsortiment som omfattar såväl aggregat som komponenter. Försäljningen sker via ett distributionsnät med nio filialer. Den årliga omsättningen uppgår till cirka 540 miljoner kronor. Beijer Ref förvärvar ACD Holding Company Pty Ltd. från Cliplight US Holdings, Inc.

Sedan tidigare finns Beijer Ref etablerad i Australien genom Beijer Ref Australia och Kirby HVAC&R. Förvärvet stärker koncernens närvaro i regionen Asia Pacific. Med förvärvet av ACD Trade blir Beijer Ref en än starkare aktör i Australien.

För Beijer Refs region Asia Pacific kommer den sammanlagda försäljningen på årsbasis uppgå till ca 3 miljarder kronor vilket motsvarar ca 20 procent av Beijer Refs totala försäljning.

Per Bertland, CEO Beijer Ref, kommenterar:

”Australien är en viktig marknad för oss och det är glädjande att vi nu hittat en möjlighet att växa ytterligare. ACD Trade är ett välskött och snabbväxande bolag som kommer att addera värde till vår koncern i form av utökad kundbas och ett breddat produktsortiment inom HVAC.”

Parterna har ingått ett bindande avtal och övertagandet är planerat till 31 januari 2020. ACD Trade kommer att drivas vidare i sin befintliga form och kommer ingå i bolagets räkenskaper från 1 februari 2020.

Förvärvet påverkar resultatet marginellt positivt men bedöms ge långsiktigt positiva effekter på såväl omsättning som resultat.

Malmö den 28 januari 2020
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com

Ladda ner dokumentet