Bolagsstyrning

Beijer Ref AB har allt sedan sommaren 2005 arbetat fortlöpande med att implementera den svenska koden för bolagsstyrning (Koden).