Årsstämma / Bolagsstämma

Årsstämma äger rum onsdagen den 10 april 2019 klockan 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Valberedningen har föreslagit att Beijer Refs ordförande Bernt Ingman ska vara stämmans ordförande.


Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via brev till Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm eller via e-post: InvestorAGM@investorab.comANMÄLAN AV ÄRENDEN TILL ÅRSSTÄMMAN 2019
Den aktieägare som önskar få ett ärande behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Per Bertland senast den 22 februari 2019, info@beijerref.com


Arkiv