Det här är Beijer Ref

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och luftkonditionering.

Koncernen skall genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuda ett stort antal kundgrupper konkurrenskraftiga lösningar.