Strategier

Beijer Ref ska ha en verksamhet som är koncentrerad till kyla, luftkonditionering och värmepumpar.

Resurserna koncentreras främst till grossistverksamheten, men även till att satsa på egen tillverkning av avancerade miljövänliga kylsystem. 

Beijer Ref ska fortsätta växa genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv på befintliga och nya marknader i Europa och övriga världen.

Koncernen ska prioritera långsiktighet och stabilitet i sina affärsrelationer.

De primära intressegrupperna utgörs av aktieägare, kunder, medarbetare och leverantörer.


En mer omfattande beskrivning finns i årsredovisningen.