2000-2009

2000

Bolagskommittén vid OM Stockholmsbörsen beslutar att godkänna Beijer Electronics ansökan om notering på O-listan.

Tidigare dotterbolaget Beijer Tools blir en avdelning inom G & L Beijer Industri AB.

Vid bolagsstämman avböjer styrelseledamoten Johan Björkman omval.

Beijers förvärvar Texan AB, ETC Verktygs AB och Metrab Industri AB.

2001

Beijers förvärvar Slanggrossisten Ekonil AB.

Affärsområde Kyla skapar en gemensam profil med gemensamt varumärke, Beijer Ref.

2002

Tidigare huvudägaren Jan Hain avyttrar aktier motsvarande 55,5 % av rösterna och 28,5 % av kapitalet. Delar av Beijers styrelse och ledning förvärvar A-aktierna. Institutioner förvärvar B-aktierna.

Vid extra bolagsstämma avböjer Jan Hain omval.

Till ny styrelseledamot väljer stämman Poul Friis.

Beijers förvärvar Ageko OY samt agenturrörelse inom Hjelm Bang A/S.

Affärsområde Kyla etablerar verksamhet i Litauen.

2003

Beijers förvärvar armaturgrossisten BOLTHi AB samt verksamheten i Slipex i Grängesberg AB.

Vid bolagsstämman avböjer styrelseledamöterna Bo Liedholm och Gunnar Ekdahl omval. Till nya styrelseledamöter väljer stämman Mikael Karlsson och Anne-Marie Pålsson.

Dotterbolaget Lundgrens Maskinförnödenheter AB genomför ett namnbyte till Lundgrens Sverige AB.

G & L Beijer beslutar att förstärka organisationen inom affärsområdet Industriteknik.

2004

Beijers specialiserar tillverkningsenheterna inom affärsområdet Beijer Ref. I september fullföljs renodlingen av produktionsstrukturen genom att flytta tillverkningen av kylbatterier från Danmark till Sverige.

Genom affärsområdet Beijer Ref förvärvas Elsmark Holding A/S från danska Danfoss. Förvärvet omfattar sex bolag med verksamhet i sex europeiska länder. Från att ha varit ledande grossist i Norden utvecklas affärsområdet till Europas största kylgrossist. I och med den utökade internationaliseringen tager affärsområdet det internationella namnet Beijer Ref även i Sverige.

Genom affärsområdet Beijer Industriteknik förvärvas industrihandelsföretaget Höiness Sverige AB beläget i Borås. Höiness marknadsför och säljer högglänsning, polering, borstning och slipning av metaller till svensk industri.

2005

G & L Beijer säljer i september sin andel om 17,5 procent i Malmö Hamn AB. Köpare av aktierna är ett nybildat förvaltningsbolag som till 75 procent kontrolleras av Tibia Konsult AB (Sten K Johnsson) och till 25 procent av Fastighets AB Malmö City. Det nybildade förvaltningsbolaget genomför i nästa steg en riktad nyemission till G & L Beijer som därefter kommer att äga 49 procent i det nybildade bolaget.

Styrelseledamoten Mikael Karlsson avlider i september, i en ålder av 42 år.

2006

Affärsområdet Beijer Ref förvärvar i januari återstående 49 procent i den ungerska kylgrossisten Equinoxe SP.

I april förvärvar affärsområdet Beijer Industriteknik verksamheten inom YGAB Eldfast AB i Västerås. YGAB säljer och installerar eldfasta material till olika typer av ugnar.

I november förvärvar affärsområdet Beijer Industriteknik verksamheten inom slipmaterial från Logitool AB. Verksamheten består av konventionella slipmaterial, roterande filar, polermaterial mm.

I december förvärvar Beijer Ref den danska kylgrossisten Air-Con A/S.

Affärsområdet Beijer Industriteknik tecknar avtal med Edw. H. Thomeé AB om försäljning av verksamheten i ETC Verktyg inom affärsområdets konsumentvarudivision. Vidare avyttras BOLTHi, som huvudsakligen säljer trädgårds- och utomhusbelysning. I och med avyttringarna lämnar Beijer Industriteknik helt marknaden för konsumentprodukter.

Vid årsstämman i april väljs Bernt Ingman till ny styrelseledamot.

Charles Werner, G & L Beijers VD 1972-1991, avlider i december i en ålder av 92 år.

2007

I januari avyttrar affärsområdet Beijer Ref sitt tillverkande finländska dotterbolag Oy Dimico AB. Avyttringen är ett led i strategin att koncentrera resurserna till handelsverksamheten.

I april förvärvar affärsområdet Beijer Ref svenska DEM Production AB. Bolaget utvecklar och monterar kundanpassade kylaggregat.

I april förvärvar affärsområdet Beijer Ref Schweiz största kylgrossist, Charles Hasler AG. Beijer Ref blir med förvärvet den klart ledande kylgrossisten i Schweiz.

I juni förvärvar affärsområdet Beijer Ref luftkonditionerings- och värmepumpföretaget Clima Sverige AB i Ängelholm. Förvärvet är ett strategiskt viktigt förvärv inom den snabbväxande marknaden för luftkonditionering och värmepumpar (komfortkyla).

Affärsområdet Beijer Industriteknik byter namn till Beijer Tech. Namnbytet är en del av den strategiöversyn som pågått de senaste åren. Avsikten är att stärka affärsområdets verksamheter under det gemensamma varumärket.

I augusti förvärvar affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Slangbolaget BTJ AB. Slangbolaget BTJ har huvudsakligen hydraulikslangar i sitt produktsortiment.

I oktober förvärvar affärsområdet Beijer Ref den holländska kylgrossisten Uniechemie. Beijer Ref blir genom förvärvet och det sedan tidigare ägda Coolmark den klart ledande kylgrossisten i Holland.

I november förvärvar affärsområdet Beijer Tech rörelsen i grossistföretaget Specialarmatur i Helsingborg AB. Specialarmatur i Helsingborg är ett nischföretag med inriktning på försäljning och service av slang och kopplingar till den kemiska industrin.

2008

G & L Beijer AB och Carrier Corporation, ett dotterbolag till United Technologies Corporation i USA, tecknar i september ett "letter of intent" som innebär att Beijers avser förvärva Carriers kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika genom en riktad nyemission till Carrier Corporation.

Affärsområdet Beijer Ref avyttrar i januari agenturrörelsen Svenska Daikin. Försäljningen är ett led i en renodling och offensiv satsning på att fördjupa samarbetet med internationella och väletablerade leverantörer inom luftkonditionering och värmepumpar.

I februari förvärvar affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Renheat AB. Verksamheten omfattar eldfasta installationer av ugnar samt prefabricering av gjutformar. Rörelsen integreras med dotterbolaget Beijer Industris verksamhet i Västerås.

G & L Beijer avyttrar i februari, genom affärsområdet Beijer Tech, Brogårdsand AB med dotterbolaget Fyleverken till Finja AB. Försäljningen är ett led i Beijer Techs strategi att renodla verksamheten och koncentrera resurserna till affärsområdets kärnområden inom teknikhandelsverksamhet.

I april förvärvas genom affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Hymab (Hydraul & Maskinkomponenter i Örebro AB). Hymab marknadsför hydraulkomponenter & -slang, miljövänliga oljeprodukter, kullager, tätningselement och fästartiklar. Förvärvet är ett led i strategin för Beijer Techs dotterbolag Lundgrens att satsa på hydraulsegmentet.

Affärsområdet Beijer Ref förvärvar i april distributionsrättigheterna till Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar i Norge. Förvärvet är ett led i Beijer Refs strategiska satsning på komfortkyla och integreras med affärsområdets norska organisation.

I maj förvärvar affärsområdet Beijer Ref det slovakiska kylgrossistföretaget RK Slovakia. Förvärvet innebär att Beijer Ref gör en inbrytning på en ny geografisk marknad i Europa.

I maj förvärvar affärsområdet Beijer Tech affärsområdet Industrislang inom REC Indovent AB. Den förvärvade verksamheten säljer industrislang inom ett antal användningsområden, exempelvis hantering av heta & aggressiva gaser och industridammsugning. Förvärvet integreras med dotterbolaget Lundgrens verksamhet, som därmed utvecklar sitt produktprogram och stärker sin position som ledande slangföretag i Sverige.

I juni förvärvar affärsområdet Beijer Ref det tjeckiska kylgrossistföretaget Fridanair. Förvärvet innebär att Beijer Ref gör en inbrytning på ännu en geografisk marknad i Europa.

2009

G & L Beijer förvärvar per den 1 februari, genom affärsområdet Beijer Ref, Carrier ARWs distributionsverksamhet inom kyla och luftkonditionering i sju länder i Europa samt distributionsverksamhet och tillverkning i Sydafrika. Som betalning för verksamheterna genomför G & L Beijer en riktad nyemission om 8,8 miljoner aktier till ett värde av 1055 mkr.