2010-

2010

I februari avyttrar G & L Beijer affärsområdet Beijer Tech till Beijer Alma.

G & L Beijer erhåller totalt 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma samt 39 mkr i kontanter i köpeskilling. Totalt värderas affären till 340 mkr.

Vid G & L Beijers årsstämma den 28 april avböjer styrelseledamot Poul Friis, som varit ledamot i Beijers styrelse sedan 2002, omval. Till ny styrelseledamot väljes Harald Link.

2011

G & L Beijer slutför förvärvet av tillgångarna i Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Thailand. Förvärvet görs genom bildandet av ett samägt bolag. Beijers andel uppgår till 49 procent av kapitalet och drygt 50 procent av rösterna. Förvärvet är ytterligare ett steg i Beijer Refs globala strategi där den thailändska verksamheten kan komma att bilda plattform för en vidare expansion i Sydostasien.

Under det första kvartalet förvärvas italienska SCM Frigo-gruppen. SCM Frigo designar, utvecklar och bygger kylaggregat. G & L Beijer förvärvar initialt 51 procent av aktierna i SCM Frigo med option på att förvärva resterande 49 procent.

Under det första kvartalet avyttras hela innehavet om 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma.

I september slutförs förvärvet av Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och värme i elva europiska länder från Carrier Corporation. Affären innebär att Carrier överför personal och tillgångar till G & L Beijer.

Under det fjärde kvartalet slutförs förvärvet av United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien. G & L Beijer stärker med förvärven sin position ytterligare på de franska och brittiska marknaderna. Förvärvet inkluderar två bolag, det franska bolaget Cofriset och det brittiska bolaget United Refrigeration (UK) Ltd.

I november genomförs två förvärv i Sydafrika och Mocambique som stärker koncernens position i södra Afrika. I Sydafrika förvärvas 100 procent av Phoenix Racks (Pty) Ltd. Phoenix Racks tillverkar kundanpassade kylaggregat. I Mocambique förvärvas ett nybildat bolag som förvärvat tillgångarna i bolaget Logos Industrias. Logos Industrias bedriver kylgrossistverksamhet. G & L Beijer förvärvar initialt 40 procent av det nybildade bolaget med option att förvärva resterande 60 procent inom 24 månader.

I slutet av året avyttrar G & L Beijer verksamheten i det svenska tillverkande dotterbolaget Asarum Industriaktiebolag (AIA) till italienska LU-VE Group. Samtidigt ingår G & L Beijer ett globalt samarbetsavtal med LU-VE om att distribuera deras produkter. Italienska LU-VE Group är en av Europas största tillverkare av värmeväxlare.

2012

I januari förvärvas norska Ecofrigo AS. Ecofrigo är ett projektinriktat kyldistributionsföretag, verksamt främst inom projektering och distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Förvärvet kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i Norge såväl geografiskt som produktmässigt.

I juni genomförs en aktiesplit (2:1) som innebär att varje aktie delades upp i två aktier av samma aktieslag. Efter uppdelningen uppgår G & L Beijers totala antal aktier till 42478230 fördelat på 3306240 A-aktier och 39171990 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter uppdelningen till 72234390.

G & L Beijer förvärvar i augusti det irländska kylföretaget Gasco Ireland Ltd. Förvärvet är ett led i konsolideringen av den irländska marknaden. Gasco är starkt inom köldmedier och kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i landet vilken har sin tyngdpunkt inom kylprodukter och luftkonditionering.

2013

G & L Beijer förvärvar i april den danska kylgrossisten FK Teknik. Bolaget, som grundades 1956, har ett mycket gott renommé på marknaden. Förvärvet är ett led i en konsolidering av den danska marknaden. G & L Beijer har redan en stark position på marknaden genom sin befintliga verksamhet i Danmark.

Styrelsen utser i juni Per Bertland till ny VD och koncernchef för G & L Beijer. Per Bertland efterträder Joen Magnusson som efter 30 år som VD och koncernchef, i samförstånd med styrelsen, lämnar detta ansvarsområde. Joen Magnusson fortsätter som styrelseledamot och styrelsen utser honom till vice styrelseordförande. Per Bertland tillträder sin post den 1 juli 2013. Han har sedan 1990 arbetat i olika funktioner inom koncernen, bland annat som affärsområdeschef för Beijer Ref och som medlem av koncernledningen.

2014

I januari förvärvar Beijer Ref samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har en stark marknadsposition inom de segment som Beijer Ref prioriterar.

Under våren 2014 röstar EU-parlamentet och Ministerrådet ja till förslaget om ny F-gasförordning, med etappvis utfasning av köldmedier med fluorerade växthusgaser (s k f-gaser).

I maj byter koncernen namn från G & L Beijer till Beijer Ref.

Beijer Ref förvärvar i juli resterande 49 procent av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserade på miljövänlig teknik.

I augusti förvärvar Beijer Ref samtliga aktier i en av Norges ledande kylgrossister, Børresen Cooltech AS.

Beijer Ref förvärvar i september tyska Grün Großhandel für Kälte- und Klimazubehör. Bolaget ger med sitt läge i Stuttgart koncernen strategiskt viktig närvaro i Tyskland.

Beijer Ref förvärvar i oktober samtliga aktier i den franska kylgrossisten GFOI (Générale Frigorifique Océan Indien). GFOI är beläget på ön Réunion ca 800 km öster om Madagaskar i Indiska oceanen. Förvärvet är ett led i koncernens expansion utanför Europa.

2015

I januari tecknar Beijer Ref avtal med den världsledande amerikanska kylkoncernen Carrier International Corporation som ger Beijer Ref exklusiv rätt att distribuera Carriers produktserie DX inom segmentet komfortkyla, samt all tillhörande service av dessa i Europa.

I februari förvärvar Beijer Ref AB samtliga aktier i kylgrossistbolaget RNA Engineering & Trading med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia. Bolaget är ledande kylgrossist på den malaysiska marknaden för kommersiell kyla.

I mars förvärvas samtliga aktier i kylgrossistbolaget Patton med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och verksamhet i Nya Zeeland, Australien, Indien och Thailand. Patton grundades 1923 och är Nya Zeelands ledande kylgrossist med viss försäljning av egentillverkade produkter. Förvärvet ger Beijer Ref fotfäste på de viktiga marknaderna Nya Zeeland, Australien och Indien, samtidigt som det förstärker den befintliga verksamheten i Thailand.

Vid Beijer Refs årsstämma den 9 april avböjer styrelsemedlemmarna Anne-Marie Pålsson (ledamot sedan 2003) och Harald Link (ledamot sedan 2010) omval. Till nya styrelseledamöter väljs Monica Gimre och Frida Norrbom Sams.

I maj utökar Beijer Ref sin OEM-division genom bildandet av bolaget SCM Ref France, som med säte i Lyon ska fokusera på monteringsverksamhet till Beijer Refs dotterbolag i södra Europa. Koncernen överför samlad kylkompetens till en växande portfölj med egentillverkade produkter, vilket har sitt ursprung i Beijer Refs italienska bolag SCM Frigo. I Sverige finns redan tillverkningsbolaget SCM Ref Sverige.

I juli förvärvas kylgrossistbolaget Realcold med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland och cirka 20 filialer i Nya Zeeland och Australien.

I oktober fortsätter Beijer Ref att utveckla sin verksamhet i Afrika genom att etablera sig i Ghana.

I november tecknar Beijer Ref avtal om att förvärva resterande 56 procent av aktierna i kylgrossistbolaget HRP Ltd med 15 filialer i Storbritannien, där man tidigare ägt 44 procent sedan förvärvet av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika 2009. Beijer Ref förstärker därmed sin position i Europa och med HRP som komplement till koncernens befintliga brittiska kylgrossister Dean & Wood och RW Refrigeration befäster ställningen i Storbritannien. Förvärvet kommer att avslutas under 2016.

I december förvärvar Beijer Ref resterande 40 procent av aktierna i det thailändska bolaget PattonAero som tillverkar kylaggregat, förångare och kondensorer. Sedan förvärvet av Patton i mars 2015 ingår en ägarandel på 60 procent och med ett helägt tillverkningsbolag ökar möjligheten för Beijer Refs OEM-division att utveckla miljövänlig kylteknik också i Asien.