Ledande befattningshavare

Per Bertland

Per Bertland

CEO & President
Beijer Ref-koncernen

Aktieinnehav 2018: 2.361.000 A-aktier, 176.000 B-aktier samt 30.000 optioner.

pbd@beijerref.com


Maria Rydén

Maria Rydén

CFO & EVP
Beijer Ref-koncernen

Aktieinnehav 2018: 700 B-aktier samt 22.000 optioner.

mrn@beijerref.com


Simon Karlin

Simon Karlin

COO & EVP, Beijer Ref ARW EMEA

Aktieinnehav 2018: 118.800 B-aktier samt 30.000 optioner.

skn@beijerref.com


Yann Talhouet

Yann Talhouet

COO & EVP, Beijer Ref Toshiba HVAC

Aktieinnehav 2018: 0. Optioner: 15.000.

Yann.TALHOUET@toshiba-hvac.com


Jonas Steen

Jonas Steen

COO & EVP, Beijer Ref ARW APAC

Aktieinnehav 2018: 6.000 B-aktier samt 12.000 optioner.

jsn@beijerref.com


Robert Schweig

Robert Schweig

CSCO & EVP, Beijer Ref ARW
Procurement

Aktieinnehav 2018: 0. Optioner: 0.

rsg@beijerref.com


Katarina Olsson

Katarina Olsson

General Counsel & EVP 
Beijer Ref-koncernen

Aktieinnehav 2018: 950 B-aktier. 0 optioner.

kol@beijerref.com