Delårsrapport Q2 2015

Den  17  Juli, 2015

april-juni 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 152,9 mkr (1 870,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 158,3 mkr (136,9).
  • Nettoresultatet uppgick till 107,2 mkr (89,3).
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,48 kronor (2,03).
  • Fortsatt positiv trend under andra kvartalet med omsättningstillväxt på 15,1 procent och rörelseresultatförbättring på 15,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Stark utveckling i Norden, fortsatt positiv trend i Sydeuropa och positiva bidrag från första kvartalets förvärv i Nya Zeeland, Australien, Thailand, Indien och Malaysia.

Ladda ner dokumentet