Delårsrapport Q1 2017

Den  24  April, 2017

jan-mars 2017

  • Nettoomsättningen under första kvartalet 2017 ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 218 mkr (1 967). Ökningen beror på förvärv och en god utveckling på de europeiska marknaderna.
  • Marknadsområdena OEM och Komfortkyla har inlett året starkt. Marknadsområdet Kommersiell kyla är stabilt.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till 107 mkr (89). Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 72 mkr (61), en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,63 kronor (1,35).

Ladda ner dokumentet