Delårsrapport Q3 2017

Den  20  Oktober, 2017

juli-september 2017

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2017 ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 555 mkr (2 461).
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017 uppgick till 217 mkr (173). Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 149 mkr (117), en ökning med 28 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,47 kronor (2,71).
  • Förvärv av DX Portugal.
  • Efter rapportperiodens utgång har avtal ingåtts om förvärv av sydafrikanska Tecsa.

Ladda ner dokumentet